PINK THE CITY

Συγχρονίζουμε τα βήματά μας

21 Οκτωβρίου 2018

Συμμετοχή

Ατομική

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Pink the City 2018 και ελάτε να περπατήσουμε μαζί από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων μέχρι το Μόλο της Αγίου Νικολάου.

https://pinkthecity.gr/wp-content/uploads/2015/12/tshirt-pinkthecity2018.png

Το εικαστικό της φετινής δράσης.


https://pinkthecity.gr/wp-content/uploads/2017/07/child-tshirt.png

Το t-shirt των μικρών μας φίλων.Όροι Συμμετοχής

Η συναίνεσή μου στους παρακάτω όρους και η από μέρους μου αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή μου στον περίπατο του Pink the City 2018.

 1. Συμμετέχω εθελοντικά στον περίπατο και βρίσκομαι σε καλή φυσική κατάσταση.
 2. Γνωρίζω ότι ο περίπατος είναι δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά να με εκθέσει σε κίνδυνο.
 3. Φέρω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ατύχημα μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον περίπατο ή κατά την παραμονή μου στους χώρους που θα διεξαχθεί το Pink the City.
 4. Παραιτούμαι από το δικαίωμα να ασκήσω οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα εναντίον του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας, καθώς και των συνεργατών τους, των υπαλλήλων τους, των χορηγών τους και οποιωνδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με το Pink the city 2018 , αναφορικά με κάθε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή μου στον περίπατο, συμπεριλαμβανομένων και των τραυματισμών ή ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε εμένα ή σε άλλους από πτώσεις, επαφή με άλλους συμμετέχοντες, συνθήκες του περιπάτου ή άλλους συναφείς λόγους.
 5. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθώ με όλους τους κανονισμούς του Pink the City, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι μπορεί να απομακρυνθώ από τον περίπατο.
 6. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή μου στον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας και στα υπό την άμεση εποπτεία τους πρόσωπα, προκειμένου άπαντα τα προλεχθέντα πρόσωπα να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια του Pink the City, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού, καθώς και τη δημιουργία προωθητικής καμπάνιας για τους επόμενες διοργανώσεις Pink the City.
 7. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι o Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας διατηρούν το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης της διοργάνωσης σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ματαίωσης της οργάνωσης, η καταβληθείσα συνδρομή για τη συμμετοχή στον Pink the city θα αποτελέσει και θα θεωρηθεί χορηγία προς τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας, χωρίς να υφίσταται δικαίωμά μου για επιστροφή των χρημάτων της καταβληθείσας συνδρομής.
 8. Έχω ενημερώσει τα μέλη της ομάδας μου ή/και άλλα άτομα, για τα οποία έχω αναλάβει την εγγραφή στο Pink the City 2018, για τους όρους συμμετοχής στον περίπατο και έχω λάβει τη συγκατάθεσή τους.
 9. Στην περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) στο Pink the City 2018, η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και έχοντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί η συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του ανηλίκου στο Pink the City 2018.
 10. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια του περιπάτου αναφορικά με θέματα υγείας και ζητήματα οφειλόμενα στην έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου των συμμετεχόντων/ουσών.
 11. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας που δηλώνω στη φόρμα εγγραφής από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας και τα υπό την άμεση εποπτεία του Συλλόγου αυτού πρόσωπα, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και την υπ’ αυτού πρόσκλησή μου σε δραστηριότητες που θα διοργανώνει, δια της αποστολής εις εμέ σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό τηλεφώνου μου.
 12. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την λόγω επεξεργασία και χρήση, να αιτηθώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου ως προς την περιγραφόμενη στις προηγηθείσα υπ’ αριθ. 7 παράγραφο του παρόντος εγγράφου επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων μου. Τυχόν τοιαύτη ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων μου.
https://pinkthecity.gr/wp-content/uploads/2015/12/tshirt-pinkthecity2018.png

Το εικαστικό της φετινής δράσης.

https://pinkthecity.gr/wp-content/uploads/2017/07/child-tshirt.png

Το t-shirt των μικρών μας φίλων.


Άλλοι τρόποι για να δηλώσετε

Συμμετοχή

Εκτός από την online εγγραφή, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δηλώσετε συμμετοχή στο Pink the City 2018.

 • Στα γραφεία του συλλόγου (Γούναρη 37, Πάτρα) από την 1η Οκτωβρίου, καθημερινές και ώρες 09:00-16:00.
 • Στο περίπτερο του συλλόγου στην πλατεία Γεωργίου Α’ από 4 εως και 20 Οκτωβρίου (καθημερινές 10:00 – 14:00 και 17:00 με 21:00 καθώς και τα Σάββατα 10:00 – 14:00 εκτός Κυριακών).
 • Σε επιλεγμένα σημεία στην Πάτρα. (Θα ανακοινωθούν προσεχώς)


Συμμετοχή

Ομαδική

Ενημέρωσε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και γνωστούς για την πρωτοβουλία σου να έχεις τη δική σου ομάδα στον περίπατο.

Βρες το όνομα της ομάδας σου και κάνε την εγγραφή των μελών της χρησιμοποιώντας την ειδική online φόρμα ομαδικής εγγραφής.


ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


PINK THE CITY

Βάφουμε την Πάτρα ροζ
στην μεγαλύτερη διοργάνωση
ενημέρωσης της Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα, 21 Οκτωβρίου 2018


https://pinkthecity.gr/wp-content/uploads/2017/07/2018artwork.png


Ακολουθήστε μας

Βρείτε μας στα social media και μείνετε ενήμεροι.