PINK THE CITY

Συγχρονίζουμε τα βήματά μας

21 Οκτωβρίου 2018


Γίνε

Εθελοντής

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας ετοιμάζει και φέτος μια μεγάλη διοργάνωση στις 21 Οκτωβρίου και καλεί όλους, άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας με διάθεση να προσφέρουν, να γίνουν εθελοντές.

Αν θες να μας βοηθήσεις να στηρίξουμε τις γυναίκες που νοσούν από καρκίνο του μαστού, να μεταδώσουμε ηχηρά το μήνυμα της πρόληψης και να γιορτάσουμε τη ζωή, έλα μαζί μας.

Μπορείς να βοηθήσεις σε διάφορα πόστα είτε πριν τη διοργάνωση είτε την ίδια μέρα του Pink the City. Θα προηγηθεί μια συνάντηση όλων των εθελοντών για εκπαίδευση και τοποθέτηση στα πόστα.

Κάλεσε μας στα γραφεία του Συλλόγου στο 2610 22 22 74 από τις 11.00-15.00 καθημερινά μέχρι 28 Σεπτεμβρίου για να δηλώσεις συμμετοχή.Τι είναι

Εθελοντισμός

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών «εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας».

Ο εθελοντισμός είναι μια προωθημένη μορφή συμμετοχής στα κοινά, καθώς ο εθελοντής υπερβαίνει τα ιδιοτελή συμφέροντά του και αφοσιώνεται ενεργά σε ζητήματα που αφορούν  την κοινότητα, έχει επίγνωση της αξίας της συμμετοχής και, παράλληλα, κινητοποιείται για  ζητήματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες του. Η συμπεριφορά του εθελοντή διέπεται από γενναιοδωρία, αλτρουισμό και δοτικότητα, λειτουργώντας παραδειγματικά για τον  ευρύτερο περίγυρό του.

Ο εθελοντής ανιδιοτελώς διαθέτει χρόνο, ενέργεια, γνώσεις και δεξιότητες σε κάποιο άτομο, σε μια ομάδα ή σε μια οργάνωση, θέλοντας να προσφέρει στην κοινωνία, να μοιραστεί τις ιδέες του με άλλους ανθρώπους, να μεταδώσει τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του και να αποκτήσει νέες εμπειρίες που θα του φανούν χρήσιμες στη ζωή, να αξιοποιήσει τις προσωπικές του δεξιότητες, να αναλάβει ατομική πρωτοβουλία και να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συλλογικότητας (Πηγή: Γραμματεία Νέας Γενιάς).


https://pinkthecity.gr/wp-content/uploads/2017/07/child-tshirt.png

Το εικαστικό της φετινής δράσης.Όροι Συμμετοχής

Η συναίνεσή μου στους παρακάτω όρους και η από μέρους μου αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή μου στον περίπατο του Pink the City 2018.

 1. Συμμετέχω εθελοντικά στον περίπατο και βρίσκομαι σε καλή φυσική κατάσταση.
 2. Γνωρίζω ότι ο περίπατος είναι δραστηριότητα που μπορεί δυνητικά να με εκθέσει σε κίνδυνο.
 3. Φέρω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ατύχημα μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον περίπατο ή κατά την παραμονή μου στους χώρους που θα διεξαχθεί το Pink the City.
 4. Παραιτούμαι από το δικαίωμα να ασκήσω οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα εναντίον του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας, καθώς και των συνεργατών τους, των υπαλλήλων τους, των χορηγών τους και οποιωνδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με το Pink the city 2018 , αναφορικά με κάθε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή μου στον περίπατο, συμπεριλαμβανομένων και των τραυματισμών ή ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε εμένα ή σε άλλους από πτώσεις, επαφή με άλλους συμμετέχοντες, συνθήκες του περιπάτου ή άλλους συναφείς λόγους.
 5. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθώ με όλους τους κανονισμούς του Pink the City, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι μπορεί να απομακρυνθώ από τον περίπατο.
 6. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή μου στον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας και στα υπό την άμεση εποπτεία τους πρόσωπα, προκειμένου άπαντα τα προλεχθέντα πρόσωπα να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια του Pink the City, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού, καθώς και τη δημιουργία προωθητικής καμπάνιας για τους επόμενες διοργανώσεις Pink the City.
 7. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι o Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας διατηρούν το δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης της διοργάνωσης σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή άλλων γεγονότων ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ματαίωσης της οργάνωσης, η καταβληθείσα συνδρομή για τη συμμετοχή στον Pink the city θα αποτελέσει και θα θεωρηθεί χορηγία προς τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας, χωρίς να υφίσταται δικαίωμά μου για επιστροφή των χρημάτων της καταβληθείσας συνδρομής.
 8. Έχω ενημερώσει τα μέλη της ομάδας μου ή/και άλλα άτομα, για τα οποία έχω αναλάβει την εγγραφή στο Pink the City 2018, για τους όρους συμμετοχής στον περίπατο και έχω λάβει τη συγκατάθεσή τους.
 9. Στην περίπτωση συμμετεχόντων κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) στο Pink the City 2018, η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και έχοντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί η συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του ανηλίκου στο Pink the City 2018.
 10. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια του περιπάτου αναφορικά με θέματα υγείας και ζητήματα οφειλόμενα στην έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου των συμμετεχόντων/ουσών.
 11. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας που δηλώνω στη φόρμα εγγραφής από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Αχαΐας και τα υπό την άμεση εποπτεία του Συλλόγου αυτού πρόσωπα, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και την υπ’ αυτού πρόσκλησή μου σε δραστηριότητες που θα διοργανώνει, δια της αποστολής εις εμέ σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό τηλεφώνου μου.
 12. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την λόγω επεξεργασία και χρήση, να αιτηθώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου ως προς την περιγραφόμενη στις προηγηθείσα υπ’ αριθ. 7 παράγραφο του παρόντος εγγράφου επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων μου. Τυχόν τοιαύτη ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων μου.